آزمون و تکلیف آنلاین

   

این بخش شامل آزمون های جامع و مبحثی به همراه پاسخ تشریحی و صدور آنی کارنامه می باشد.

کلیه ی فعالیت های بخش آزمون و تکلیف با تایید و نظارت گروه آموزشی بالومیک می باشد.